КЛИЕНТИ

За четиринайсетте години, които се занимавам професионално с фотография съм

работил за различни корпоративни клиенти. Това са част от тях: 

© Copyright Vassil Nikolov